Pilzemertl               Pilzsachverständiger DGfM
Fotoalbum
Habichtsstacheling.JPG
Habichtsstacheling Sarcodon imbricatus
Habichtsstacheling2.JPG
Habichtsstacheling Sarcodon imbricatus
Habichtsstacheling und Pilzemertl :-).JPG
Habichtsstacheling und Pilzemertl :-).JPG